ЕВРОЛАЙФ България

ЕВРОЛАЙФ България е водещата брокерска компания в България в областта на подсигуряване на семейството, спестяване и грижа за старините. Фирмата има много успешна история.

ЕВРОЛАЙФ България е дъщерна компания на Евролайф Груп, чиято основна дейност е свързана с извършването на финансови услуги в Централна и Източна Европа с повече от 890 000 клиенти за последните 20 години. Компанията предлага както на частни, така и на бизнес-клиенти многобройни услуги за подобряване на финансовото им положение. Управлението на Евролайф Груп се осъществява от Евролайф Мениджмънт, чието седалище е гр. Грац, Австрия.

ЕВРОЛАЙФ България има общо 3 офиса в България, централният офис е в столицата София, а нашите клиенти и консултанти имат на разположение още два офиса на Черно море - в гр. Варна и гр. Бургас.

Клиентите и консултантите ни имат възможността да получат информация и да провеждат консултационни разговори на място в офисите, където имат на разположение зали за презентации.

Сътрудничеството и партньорството на всички нива е ключът към успеха.