ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

ИМЕ НА КОМПАНИЯТА

ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

АДРЕС

София 1505

ул. Проф. Джовани Горини 10

ЕИК / БУЛСТАТ

121891359

МОЛ

Красимир Мишлаков