УНИКА“ АД и „УНИКА Живот“ АД

 Банкови сметки за продукти Уника Нова генерация, Уника Стандарт и Уника Здравна грижа:

IBAN в BGN  BG75RZBB91551000300843

IBAN в EUR  BG75RZBB91551467004800

Служител отговарящ за продуктите и процедурите на Уника Живот и Уника Здраве :

Мери Илиева - Специалист застрахователна дейност

+359882066403

milieva@eurolife.bg

Формуляри

1. Декларация юридически лица

2. Азбучник спортове с рискови класове

3. Категории операции за Уника Здраве

4. Претенция за откуп, изтекъл срок и смърт

5. Претенция за обезщетения по видове застраховки

6. Декларация за възстановяване на полици по Нова Генерация и Стандарт +

7. Финансова декларация Нова Генерация и Стандарт +

8. Здравна декларация за договорител по Нова Генерация и Стандарт +

9. Декларация физически лица

10. Препоръка за избор на продукт

11. Необходими документи за предявяване на претенция по видове застраховки

12. Предговорна информация-детски застраховки

13 Предоговорна информация-Стандарт +

14 Декларация за произход на средства

16 Декларация за видни политически личности

17 Декларация действителен собственик

18 Претенция за обезщетения по застраховка Уника Здраве

19 Необходими документи за предявяване на претенция по застраховки Уника Здраве

20 Въпросник по ЗМИП за физически лица

21 Въпросник по ЗМИП за юридически лица

Индивидуално предложение Уника за Нашето здраве

Групово предложение Уника за Нашето здраве

Общи условия Уника за Нашето здраве

Необходими документи за претенция Уника за Нашето здраве