Формуляри

 Банкови сметки на Застрахователите, актуализирано 05/2022г.

 Декларация осигурителен статус  *18.01.2021

*Декларацията може да има само една възможност за отговор, всяка декларация с маркирани повече от една възможност, ще се счита за невалидна!

При промяна в статуса на работа и осигуряване, се подава нова декларация своевременно до Евролайф. За декларирани неверни данни се носят наказателна отговорност. 

  ДЕКЛАРАЦИЯ - месечна

Декларации за всеки нов продукционен месец с информация за осигурителен доход  от предходния календарен месец, се подават в оригинал!
Крайният срок за приемане на декларациите е всеки понеделник при приключване на месеца, актуален график на приключване за 2022 – ТУК.
 
Месечни декларации трябва да подават лицата, които са декларирали вече, че са С ДОХОД (от трудови правоотношения).

 Бланка за визитки

 Съгласие/Декларация за защита на личните данни на Евролайф България

 Препоръка за избор на продукт  , актуализирано на 28.04.2022г.

 Бланка за регистрация в Евролайф Премиум Сървис