Алианц България

 

Банкови сметки за продукт Алианц ОНКО Грижа :

IBAN в BGN  BG34 BUIN 76 041 010 6330 60 

 

Банкови сметки за продукт Алианц БЕСТ докторс :

IBAN в BGN  BG87 BUIN 76 041 010 6330 76

IBAN в EUR  BG60 BUIN 76 041 410 6330 44

 

Банкови сметки за всички тарифи и програми във валута долари :

IBAN в BGN  BG34 BUIN 76 041 010 6330 60

IBAN в USD  BG52 BUIN 76 041 110 6330 43

Служител отговарящ за продуктите и процедурите на Алианц България :

Мери Илиева - Специалист застрахователна дейност

+359882066403

milieva@eurolife.bg

Формуляри

 Заявление за изплащане на суми - щети

Заявление за промяна

Заявление за изплащане на рента

Искане за връщане на суми

Заявление за възстановяване на полица - здравна декларация

Декларация за загубена полица

Декларация за защита на личните данни

Препоръка за избор на продукт

Заявление Алианц здравна грижа в чужбина

Таблица с премии за Алианц здравна грижа в чужбина - валидна от 01/03/2023

Информационен лист за Алианц здравна грижа в чужбина

Въпросник за оценка на клиентски потребности

Таблица с премии за Онко Кеър

Декларация за лични данни за деца

Заявление за изплащане на суми - щети - ел. формуляр

Заявление за изплащане на рента - ел. формуляр

Декларация за видни политически личности

Декларация за произход на пари

 Декларация по чл.38, ал.9 от ЗДДФЛ

Въпросник познай своя клиент - физически лица

Въпросник познай своя клиент - юридически лица

Декларация Ковид 19

Декларация Ковид 19 - ел. формуляр

Въпросник оценка на клиентски потребности - ел. формуляр

Декларация за изплащане на застрахователна сума и откуп по застраховки Живот

Декларация за изплащане на застрахователна сума и откуп по застраховки Живот - ел. формуляр