Алианц България

 

Банкови сметки за продукт Алианц ОНКО Грижа :

IBAN в BGN  BG34 BUIN 76 041 010 6330 60 

 

Банкови сметки за продукт Алианц БЕСТ докторс :

IBAN в BGN  BG87 BUIN 76 041 010 6330 76

IBAN в EUR  BG60 BUIN 76 041 410 6330 44

 

Банкови сметки за всички тарифи и програми във валута долари :

IBAN в BGN  BG34 BUIN 76 041 010 6330 60

IBAN в USD  BG52 BUIN 76 041 110 6330 43

Служител отговарящ за продуктите и процедурите на Алианц България :

Мери Илиева - Специалист застрахователна дейност

+359882066403

milieva@eurolife.bg

Формуляри

1. Заявление за изплащане на суми - щети

2. Заявление за промяна

3. Заявление за изплащане на рента

4. Искане за връщане на суми

5. Заявление за възстановяване на полица - здравна декларация

6. Декларация за загубена полица

7. Декларация за защита на личните данни

8. Препоръка за избор на продукт

9.  Заявление Алианц здравна грижа в чужбина

10. Таблица с премии за Алианц здравна грижа в чужбина

11. Общи условия за Алианц здравна грижа в чужбина

12. Декларация за лични данни за деца

13. Заявление за изплащане на суми - щети - ел. формуляр

14. Заявление за изплащане на рента - ел. формуляр

15. Декларация за видни политически личности

16. Декларация за произход на пари

17. Декларация по чл.38, ал.9 от ЗДДФЛ

18. Въпросник познай своя клиент - физически лица

19. Въпросник познай своя клиент - юридически лица

20. Декларация Ковид 19

21. Декларация Ковид 19 - ел. формуляр

22. Въпросник оценка на клиентски потребности - ел. формуляр

23. Декларация за изплащане на застрахователна сума и откуп по застраховки Живот

24. Декларация за изплащане на застрахователна сума и откуп по застраховки Живот - ел. формуляр