За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Уника за Нашето здраве

„УНИКА за Нашето здраве“ е гъвкав и иновативен застрахователен продукт, който ти позволявада избереш най-подходящата за теб комбинация от разнообразни застрахователни покритияи съответните лимити за тях.

Покритията по застраховката обхващат широк набор от здравни услуги и необходимостта от неотложно или планирано лечение.

Покрития

  • Болнично лечение
  • Извънболнично лечение
  • Дентално лечение
  • Медицински средства
  • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия
  • Дневни пари за болничен престой
  • Обезщетение за операции
  • Физиотерапия и рехабилитация

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ