Уника Стандарт

УНИКА България и ЕВРОЛАЙФ България представят своя ексклузивен продукт

 

Смесена застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „УНИКА Стандарт +“

Застраховката се сключва в EUR със срок не по-малък от 10 години, за лица от 14 до 64 години включително, с минимална застрахователна сума в размер на 1 000 EUR по основната застраховка и при условията на плащане на премията веднъж в годината. Тя съчетава в едно застрахователна защита и спестовен елемент, и е удобен начин за дългосрочно спестяване, като в края на срока на застраховката застрахованият получава договорената застрахователна сума плюс натрупаната доходност от инвестиране на математическите резерви. застрахователната сума може да бъде получена еднократно или под формата на месечни ренти. 

 

Към рисковете включени в основното покритие по застраховката е - доживяване, смърт от заболяване и смърт от злополука, клиентът може да добави и следните допълнителни защити, валидни на територията на цял свят:

- Злополука

- Дневни пари за болничен престой

- Хирургическо лечение

- Освобождаване от плащане на премии

- Временна неработоспособност

- Трайна неработоспособност

- Критични заболявания

- Второ медицинсто мнение

БРОШУРА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ