Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Уника Нова Генерация

Ексклузивен продукт на  УНИКА България и ЕВРОЛАЙФ България

Нова Генерация е програма която дава възможност за:

На първо място: Спестяване на сума по  преценка и желание на родителя, която детето получава  като рента или наведнъж, при навършване на пълнолетие или на по-късен етап, съгласно  срока в полицата,.             

Второ: Заедно със спестовния план,  детето  има и една  отлична  застраховка на живота и здравето си.

Към основната програма могат да се включат и следните допълнителни пакети:

Клауза „B” - „Дневни пари за болничен престой”, необходими вследствие на заболяване или злополука – изплаща се 10 евро на ден болничен престой;

Клауза „C-2“ – „Хирургическо лечение“, наложено от злополука или общо заболяване – изплаща се процент от 1 000 евро съгласно хирургическа таблица на застрахователя;

Клауза „D“ –  „Освобождаване от плащане на премии“ – при настъпила трайна неработоспособност над 50% от злополука на застраховащия (родител или друго лице), не се плащат премии по застраховката за срока на неработоспособността, вкл. Застрахователят не намалява и/или променя застрахователните обезщетения и плащания, което е голямо предимство и сигурност както за лицето, което плаща застраховката, така и за застрахованото дете;

Клауза „G-2“ – „Временна неработоспособност“ в резултат на злополука или заболяване – изплаща се процент от 1 000 евро, в зависимост от броя дни неработоспособност.

 

БРОШУРА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ