ГРАВЕ България Животозастраховане 

Банкови сметки:
БАНКА-ПАРТНЬОР: Райфайзенбанк (България) АД 
IBAN в BGN: BG94RZBB91551060246113 
IBAN в EUR: BG45RZBB91551460246186 
BIC: RZBBBGSF

Служител отговарящ за продуктите и процедурите на Граве България :

Полина Петкова – Специалист застрахователна дейност

+359882066404

ppetkova@eurolife.bg

 

Лили Димитрова - Специалист застрахователна дейност

 Изтичащи застраховки

+359882066408

ldimitrova@eurolife.bg

Формуляри

 

НОВО!!!

ПРОЦЕДУРИ И СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ГРАВЕ - ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ -11.2021

Примери - Актуализира се!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Здравна декларация

Здравна декларация Комфорт

 Заявление за промяна

 Заявление за промяна на застраховащ

 Основен преглед

Обстоен преглед

 Известие за връщане на премия

Декларация за загубена полица

Декларация за произход на парични средства  от 01/09/2020

Декларация за автоматичен обмен

 Формуляр за изпиране на пари

Въпросник за оценка на финансов риск

Формуляр №1 за претенция при инвалидност, болничен престой

Формуляр №2 за претенция при смърт

Формуляр №3 за предсрочно прекратяване на полица

Формуляр №4 за тежко заболяване и тарифи KOBZ/KHBZ

 Препоръка за избор на продукт

Преддоговорна информация

Декларация за автоматичен обмен - юридически лица

Декларация за видни политически личности от 01/09/2020

 Действителни собственици от 01/09/2020

 Уведомление за съмнителна операция

 Декларация Covid19

Декларация Covid19 кратка

 Комбинирана декларация

 

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТА:

Информационен лист за заем срещу полица на Граве

Информационен лист преминаване на полугодишно плащане 

Информационен лист относно изискванията за извършване на медицински прегледи в Граве