ГРАВЕ България Животозастраховане 

Банкови сметки:
БАНКА-ПАРТНЬОР: Райфайзенбанк (България) АД 
IBAN в BGN: BG94RZBB91551060246113 
IBAN в EUR: BG45RZBB91551460246186 
BIC: RZBBBGSF

Служител отговарящ за продуктите и процедурите на Граве България :

Полина Петкова – Специалист застрахователна дейност

+359882066404

ppetkova@eurolife.bg

Формуляри

 ПРОЦЕДУРИ И СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ГРАВЕ - ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ -11.2021

Примери - Актуализира се!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Здравна декларация

Здравна декларация Комфорт

 Предложение за промяна от 01/11/2022

 Заявление за промяна на застраховащ

Заявление за заем срещу полица от 01/09/2022

 Основен преглед

Обстоен преглед

 Известие за връщане на премия от 01/09/2022

Декларация за загубена полица от 01/09/2022

Декларация за произход на парични средства  от 01/10/2022

Декларация за автоматичен обмен - физически лица от 01/10/2022

 Формуляр за изпиране на пари

Въпросник за оценка на финансов риск

Формуляр №1 за претенция при инвалидност, болничен престой

Формуляр №2 за претенция при смърт

Формуляр №3 за предсрочно прекратяване на полица

Формуляр №4 за тежко заболяване и тарифи KOBZ/KHBZ

 Препоръка за избор на продукт от 01/05/2023

Преддоговорна информация  от 01/10/2022

Декларация за автоматичен обмен - юридически лица от 01/10/2022

Декларация за видни политически личности от 01/10/2022

 Действителни собственици от 01/10/2022

 Уведомление за съмнителна операция

 Декларация Covid19

Декларация Covid19 кратка

 Комбинирана декларация

Пълномощно чужда сметка

 

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТА:

Информационен лист за заем срещу полица на Граве от 01/09/2022

Информационен лист преминаване на полугодишно плащане 

Информационен лист относно изискванията за извършване на медицински прегледи в Граве

Пример за попълнен Анализ на потребностите-класическа застраховка/стратегия

Пример за попълнен Анализ на потребностите - устойчива стратегия