Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Grawe Comfort 20 +

Валутно спестoвно-осигурителна програма GRAWE Comfort 20 +включва спестовна застраховка живот с валутна клауза при доживяване, при настъпване на определено тежко заболяване или в случай на смърт и допълнителна застраховка при смърт на застрахованото лице вследствие на злополука.

GRAWE Comfort 20+ осигурява първокласна защита при настъпване на 20 тежки заболявания за застрахованото лице и уникална допълнителна защита за децата на застрахованото лице при настъпване на 12 тежки заболявания.

Основната програма включва:

  • Валутна спестовна застраховка „Живот” при „доживяване”, „при настъпване на определено тежко заболяване – 20 ” или „при смърт”, „настъпване на определено тежко заболяване на детето на застрахованото лице”
  • Застраховка „смърт вследствие на злополука”

Има възможност за избор между две допълнителни покритие или комбинация между тях,допълните пакети „Злополука” А и Б:

Допълнителен пакет А включва:

  • Застраховка, покриваща риска „трайна инвалидност в размер на 50 % или повече, настъпила вследствие на злополука” Допълнителен пакет Б включва:
  • Застраховка, покриваща риска „трайна инвалидност вследствие на злополука” от 0 до 100%
  • Застраховка, покриваща риска „болничен престой над 3 дни вследствие на злополука”

Програмата GRAWE Comfort е уникална комбинация, гарантираща спестовноств дългосрочен план и максимална защита при настъпване на определено тежко заболяване, като предлага разнообразни допълнителни застрахователни покрития в зависимост от предпочитанията.

Брошура

Информационен лист Grawe Comfort 20+