Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Grawe Start

Програмата ГРАВЕ Старт се състои от Основна програма за застрахованото дете и Допълнителен пакет „Злополука” за застраховащия.

Основната програма включва (за застрахованото дете – застраховано лице 1):

  • Валутно-спестовна застраховка „Живот” при „доживяване” или в случай на смърт
  • Застраховка за риска „трайна инвалидност над 50 % вследствие на злополука”

Допълнителният пакет „Злополука” за застраховащия (застраховано лице 2) включва:

  • Застраховка, покриваща риска „смърт вследствие на злополука”
  • Освобождаване от плащане на премии по основната програма в случай на трайна инвалидност над 50 % вследствие на злополука

Програмата ГРАВЕ Старт осигурява успешния финансов старт и бъдеще на Вашето дете, като дава възможност на Застраховащия да има застрахователно покритие през целия срок на детската програма.

Брошура

Информационен лист Grawe Start