Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Grawe Risk Life

Най-новият продукт на компанията е разработен ексклузивно за консултантите Евролайф България.

Валутната Спестовно-Осигурителна Програма GRAWE Risk Life е предназначена специално за клиенти упражняващи рискови професии, като например шофьори, строители, моряци или техни еквиваленти.

Минималният размер на годишната застрахователна премия е 200 EUR. Срокът на застраховката може да бъде от 10 до 25 г.

Информационен лист - Risk Life