Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Grawe Profit

Програмата Grawe Profit е застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд и се състои от Основна програма и Допълнителен пакет “Злополука”.

Основната програма включва:

  • Валутна спестовна застраховка “Живот” при “доживяване” или в случай на “смърт”

Допълнителният пакет “Злополука” включва:

  • Допълнителна застраховка, покриваща риска “смърт вследствие на злополука”
  • Допълнителна застраховка, покриваща риска “трайна инвалидност вследствие на злополука в размер на и над 50 %”. Сключването на Допълнителния пакет “Злополука” е по желание.

В зависимост от избраната инвестиционна стратегия, клиентите имат избор между следните инвестиционни фондове: Аполо Консервативен, Аполо Балансиран и Аполо Динамичен.

Програмата Grawe Profit е уникален продукт, който съчетава застрахователна защита при годишни премии и възможност за участие в инвестиционен фонд.

Брошура

Информационен лист - Grawe Profit