Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Euro Classic +

Програмата Euro Classic + се състои от Основна програма и Допълнителен пакет “Злополука”.

Основната програма включва:

  • Валутна спестовна застраховка “Живот” при “доживяване” или в случай на “смърт”
  • Застраховка “Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%”.

Допълнителният пакет “Злополука” включва:

  • Допълнителна застраховка, покриваща риска “смърт вследствие на злополука”
  • Допълнителна застраховка, покриваща риска “трайна инвалидност вследствие на злополука”. Сключването на Допълнителния пакет “Злополука” е по желание.

Програмата Euro Classic + е оптималното съотношение между спестовност и застрахователна защита при годишни премии.

Информационен лист Euro Classic+