Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Euro SAVE

Програмата Euro Save включва спестовна застраховка Живот с валутна клауза при доживяване или в случай на смърт и допълнителна застраховка за освобождаване от плащане на премии по застраховката Живот до края на срока й в случай на трайно загубена или намалена работоспособност в размер  на или над  50 %, настъпила вследствие на злополука.

Възможно е сключването на допълнителни застрахователни покрития в зависимост от предпочитаното ниво на застрахователна защита:

- смърт вследствие на злополука и трайна загуба или намалена работоспособност настъпила вследствие на злополука

- дневни пари при болничен престой над 3 дни вследствие на злополука

- хирургическа операция и др.

Euro Save е програма, предлагаща висока валутна спестовност, за сметка на по-ниска застрахователна защита.

Пример

Информационен лист за Euro Save