Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Euro Pension

ГРАВЕ България предлага и разнообразни пенсионни и рентни схеми, които се сключват като продължение след изтичане на Основните програми. Пенсионните и рентни опции могат да бъдат следните видове:

  • доживотна пенсия (рента) - пенсията (рентата) се изплаща до края на живота на получателя;
  • доживотна пенсия (рента) с гарантиран период - пенсията (рентата) се изплаща със сигурност през гарантирания период, а след изтичането му до края на живота на получателя;В случай че получателят на пенсията почине през гарантирания период, рентата се изплаща на посочените ползващи лица до края на гарантия период;
  • гарантирана срочна пенсия (рента) - пенсията (рентата) се изплаща гарантирано през определения срок.

С пенсионните схеми Euro Pension клиентите на ГРАВЕ България получават най-добрата комбинация между спестовност, защита и сигурност на своите вложения, както и една значително по-всеобхватна и гъвкава алтернатива на пенсионното осигуряване или влагане на средства в банков депозит.

По-значимите предимства са:

  • няма изискване за навършване на пенсионна възраст преди началото на получаване на пенсията/рентата (при пенсионните фондове това е задължително условие);
  • всички Програми и пенсионни схеми на ГРАВЕ България са в евро, което ги защитава от инфлация;
  • клиентът сам избира Програмата, срока, вноската, пенсионната схема, като има възможност и по време на програмата да променя параметрите.