Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Euro Partner

Програмата Euro Partner се състои от Основна програма и Допълнителен пакет “Злополука”.

Основната програма включва:

  • Валутна спестовна застраховка “Живот” при “доживяване” или в случай на “смърт” за две лица.

Допълнителният пакет “Злополука” включва:

  • Допълнителна застраховка, покриваща риска “смърт вследствие на злополука”;
  • Допълнителна застраховка, покриваща риска “трайна инвалидност вследствие на злополука”. Сключването на Допълнителния пакет “Злополука” е по желание и е възможно само за двете лица едновременно.

Програмата Euro Partner e подходяща за семейни двойки, бизнес партньори, роднини или приятели, които получават на по-ниска цена една Програма, която защитава живота на две лица и едновременно с това осигурява валутно спестяване.

Пример

Информационен лист Euro Partner