Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

EURO Capital

Програмата Euro Capital е валутна спестовна застраховка “Живот” при “доживяване” или в случай на “смърт” с еднократна вноска.

С Програмата Euro Capital неусетно се натрупва значителен капитал във валута, като едновременно с това се гарантира високо застрахователно покритие през целия срок на Програмата.

Забележка: При сключване на всяка една от Програмите на ГРАВЕ България АД клиентите ще ползват данъчните преференции, предвидени от ЗОДФЛ

Пример

Информационен лист Euro Capital