Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми

Алианц Онко Грижа

Основни параметри на застраховката

-  Застраховката се сключва за срок от 5 години с възможност за подновяване и без промяна в премията при преминаване в друга възрастова групо по време на застрахователния период

-  Застраховката осигурява защита при смърт от злополука и заболяване, злокачествени заболявания, както и второ медицинско мнение за всякакви заболявания

-  Всички лица между 18 и 60 години, разпределени в четири възрастови групи имат право да сключат застраховката. Безплатно включване на деца до 18 годишна възраст с лимит 30 % от застрахователната сума, но не повече от 20 000 лева

-  Пет нива на застрахователни суми от 10 000 лева до 100 000 лева.

Технически условия - Онко грижа

Таблица с премии валидни от 15/11/2021