Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

АЛИАНЦ Best Doctors

  • Покриване на разходи за лечение до 1 млн.евро за една застрахователна година и до 2 млн.евро за целия период;
  • Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в целия свят;
  • Извършване на прегледи от лекари в цял свят, утвърдени специалисти в своята област;
  • Покриване на разходите за пътуване на застрахования и един  придружител;
  • Покриване на разходите за настаняване на застрахования и един придружител;
  • Организиране на посещение при специалисти и второ лекарско мнение за заболяванията включени в покритието.

БРОШУРКА

ТАБЛИЦА С ПРЕМИИ ЗА БЕСТ ДОКТОРС

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕСТ ДОКТОРС

ПРИЛОЖЕНИЕ БЕСТ ДОКТОРС

Общи условия