Продукти

За оптималното финансово обезпечение на Вашето бъдеще, ЕВРОЛАЙФ България предлага разнообразни продукти и програми.

Алианц Здравна грижа в чужбина

Да бъдете диагностицирани Вие или Ваш близък с тежко заболяване е една от най-тежките ситуации, в които можете да изпаднете. Алинац България предлага продукт който осигурява на застрахованите лица:

  • Покриване на разходи за лечение до 1 млн.евро за една застрахователна година и до 2 млн.евро за целия период;
  • Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в целия свят;
  • Извършване на прегледи от лекари в цял свят, утвърдени специалисти в своята област;
  • Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един  придружител;
  • Организиране на посещение при специалисти и второ лекарско мнение за заболяванията включени в покритието;
  • Възстановяване на разходите за лекарства, закупени на територията на България след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура, на стойност до 50 хиляди евро за целия период. 

Застраховката се сключва за срок от 1 година, като след изтичане на първата година се подновява автоматично при редовно плащане на примиите. 

Заявление Алианц Здравна грижа в чужбина

Въпросник за оценка на клиентски потребности

Таблица с премиите за Алианц Здравна грижа в чужбина 

Информационен лист Алианц Здравна грижа в чужбина