Къде парите ни са на най-сигурното място, разкриват от компания Евролайф България - лидер в животозастраховането.

14 / 05 / 2020

„Малко области на икономиката са така стабилни като животозастрахователния сектор. С това той представлява един значителен фактор за нашето благоденствие“ Др. Луис Норман-Оуденхоу, Генерален секретар на Федерацията на застрахователите в Австрия

Във времената на икономически и политически превратности, сигурното финансово осигуряване играе изключително важна роля. И това прави възможна една животозастраховка – както днес така и утре. Животозастрахователният продукт е единственият осигурителен продукт, който съчетава една доживотна пенсия като допълнение към държавната със защити от застрахователни рискове. Натрупване на капитал и защита от рискове, участие в печалбата на компанията, данъчни облекчения, гъвкавостта на продукта – всички тези предимства правят една класическа животозастраховка най-търсеният продукт в тази област както в Европа така и в България. 

Говорейки за животозастраховането в България и анализирайки статистиките се появява въпросът – защо в България премийният дял на животозастраховането на база общите приходи в областта на застраховането е едва между 15% и 19%, а в Европа 60%? 

Причините за ниския интерес към осигуряването както и неразвитата застрахователна култура в България са ниската покупателна способност на населението, бавният растеж на икономиката, нематериалният характер на продукта, липсващото съзнание за осигуряване, все още съществуващото недоверие в застрахователните компании както и суеверието и народопсихологията. Въпреки трудностите, българският застрахователен пазар е пазар на предизвикателствата, на възможностите и на шанса, пазар с огромен потенциал.Задачите, пред които сме изправени ние, професионалните финансови консултанти на Евролайф България, са: създаване на ситуация „win-win“: за клиента, за застрахователната компания и за финансовия консултант, осъзнаване на нашата стопанско-икономическа роля за обществото и социалния ни ангажимент към хората, предлагайки оптимални продукти за лично осигуряване, връщане на доверието в застрахователните компании както и повишаване на качеството на финансовата консултация – това е възможно с предлаганото обучение, създадено по австрийски образец, което Евролайф България предлага на своите консултанти.Разбира се, сегашната икономическата ситуация внася несигурност у населението във всички икономически развити страни и за разлика от преди, сега всеки си задава въпроса къде парите ми са на най-сигурно място и на кои финансови експерти мога да имам най-голямо доверие.
Отговорът е един: бъдещето на дългосрочното лично осигуряване остава в продуктите на животозастраховането.

 

 

 

 

обратно