Празничен семинар с Уника България

12 / 08 / 2018

Интерхотел Велико Търново стана домакин на празничния семинар на Евролайф България и Уника Живот.

Един изключително ползотворен семинар за двете компании се състоя на 11 и 12 август в град Велико Търново. Мениджърите от страна на Уника г-н Кавърджиклиев и от страна на ЕвролайФ г-жа Шабкар и г-н Мишлаков проведоха много полезни срещи с директорите и консултантите на Евролайф, обсъдиха стратегията за развитие на продажбите и постигане на още по-високи резултати.

В емоционално отношение този семинар ще остане, като изключително важна страница в кариерната история на г-н Михаил Тончев - най-новият Евролайф директор. Той получи сертификат за постигнато 6-то ниво. Един изключително уравновесен, постоянен в действията си  и здраво прегърнал идеята Евролайф директор, който със своята енергия и желание за успех заразява не само консултантите от екипа си. Пожелаваме му крепко здраве и скорошно покоряване на седмата позиция.

обратно