Защита на личните данни

06 / 02 / 2019

С настоящия документ искаме да Ви информираме какви лични данни съхраняваме и как ги използваме в контекста на договорните отношения (застрахователен договор) с нас.

Освен това ще Ви предоставим информация за правата с оглед на данните съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (Общ регламент), считано от 25 май 2018 г. В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент ние определяме целите и средствата за обработване на Вашите лични данни:

 

ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ул. „Проф. Джовани Горини“ 10

София - 1505

office@eurolife.bg

ldimitrova@eurolife.bg

 

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, считано от 25 май 2018, можете да изпращате запитванията си на посочения по-горе адрес (на вниманието на Длъжностното лице за защита на данните”) или по имейл на dataprotectionofficer@eurolife.cc

 

 

Можете да упражнявате описаните права като се свържете с нас на контактите, описани по-горе за указания или като попълните нашите формуляри :

- Заявка за изтриване/заличаване на лични данни

- Заявка за достъп до данни

- Заявка за блокиране или възражение срещу обработването на лични данни

- Заявка за коригиране на лични данни

- Заявка за преносимост на лични данни

Субектът на данни следва да предостави информация, която да го идентифицира, така че да се гарантира, че отговорът ще достигне до правилното лице. Предвид факта, че ние осъществяваме контакт (установяваме правоотношения) с различни категории лица и по различни поводи (включително по повод фактическото Ви и непряко участие в определени събития), то правилното разглеждане на подаденото от Вас заявление за упражняване на права е пряко свързано с точното установяване от Ваша страна на обстоятелства, при ко-ито се е наложило да обработваме Ваши лични данни.

Вашето заявление за упражняване на права, ще бъде разгледано своевременно, в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

Информираме Ви, че имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни (град София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2; www.cpdp.bg ), ако считате че личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

 

Правила за разпространение на застрахователните продукти на ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

Информационен лист  за защита на личните данни от ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

Съгласие/Декларация за защита на личните данни - ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

 

 

Информационен лист за защита на личните данни от ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ

Съгласие/Декларация за защита на личните данни - ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ

 

Информационен лист/Съгласие за защита на личните данни от АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

обратно