вашата връзка с


Антоанета Божкова, Лилиана Константинова-Маркова

Tel.: +359 2 981 13 65

Fax.: +359 2 989 00 34

E-mail: office@grawe.bg

Titel

ГРАВЕ България

Lead-In

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие и притежава лиценз № 99/ 15.06.2000 г. От 12.12.2007 дейност развива и ГРАВЕ България Общо застраховане


Text

Основният акционер в ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е концернът Grazer Wechselseitige AG (GRAWE), Австрия. Създаден е през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ при пожар, претърпява изключително бързо развитие и непрекъснато разширява дейността си, като в момента предлага почти всички видове застрахователни и финансови услуги. Разширяването на областите на действие се осъществява, чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на инвестиционни дружества. Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2014 г. GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 781 млн. EUR и управлява 3,9 млн. застрахователни договора.

По-голямата част от премийните приходи се реализират в Австрия, но вече близо 40 % идват от задграничните дъщерни дружества. С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят над 3800 висококвалифицирани служители и агенти.

Инвестициите на концерна в края на финансовата 2014 г. възлизат на 4,1 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват негова солидна финансова основа.

За периода 2008 -  2015 г. GRAWE е отличена с престижната награда за най-препоръчван застраховател в Австрия.

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД се отличава най-вече с качеството на продуктите, високото ниво на обслужване и професионализма на служителите и партньорите си.

Основна задача, която дружеството си поставя е сигурността и благополучието на клиентите. Валутно-спестовните продукти на ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД са европейски продукти, които предлагат надеждна форма за спестяване, защита от непредвидени обстоятелства, финансова сигурност за Вас и Вашите близки, като се гарантира пълно изплащане на натрупания капитал, включително и натрупания доход от инвестиции.

Доверете се на GRAWE– застрахователната компания на Ваша страна.

Ordner der Bildergalerie

вашата връзка с


Антоанета Божкова, Лилиана Константинова-Маркова

Tel.: +359 2 981 13 65

Fax.: +359 2 989 00 34

E-mail: office@grawe.bg