Защита на личните данни

22 / 05 / 2018

С настоящия документ искаме да Ви информираме какви лични данни съхраняваме и как ги използваме в контекста на договорните отношения (застрахователен договор) с нас.

Освен това ще Ви предоставим информация за правата с оглед на данните съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (Общ регламент), считано от 25 май 2018 г. В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент ние определяме целите и средствата за обработване на Вашите лични данни:

 

ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ул. „Проф. Джовани Горини“ 10

София - 1505

office@eurolife.bg

ldimitrova@eurolife.bg

 

Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, считано от 25 май 2018, можете да изпращате запитванията си на посочения по-горе адрес (на вниманието на Длъжностното лице за защита на данните”) или по имейл на dataprotectionofficer@eurolife.cc

 

Информационен лист  за защита на личните данни от ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

Съгласие/Декларация за защита на личните данни - ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

 

Информационен лист за защита на личните данни от ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ

Съгласие/Декларация за защита на личните данни - ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ

 

Информационен лист/Съгласие за защита на личните данни от АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

обратно